ცვლილება ვებ-გვერდის მფლობელობაში არსებულ Facebook რესურსებში!

Page name will be changed from “ყველაფერი ყველაფერზე” to “ნოვა • NOVA”

See URL: https://www.facebook.com/VigadavotYvelaperze/