დაიხედეთ ცერა თითზე, აი რას ამბობს თქვენს ხასიათზე ხელის დიდი თითი.

ადამიანთან პირველად შეხვედრისას ჩვენ ყველაზე ხშირად ვაკვირდებით მის სახეს, სამოსს, ფეხსაცმელს, თვალებს… მაგრამ ქირომანტიის მცოდნეები გვირჩევენ ყურადღება მის ხელებზე გავამახვილოთ.

ხელის დიდი თითი ადამიანზე ბევრს გვიყვება: მის ძალაზე, ხასიათზე და პირად თვისებებზე. დახედეთ საკუთარ გოჯს. რომელი ვარიანტია მასთან ყველაზე ახლოს?

  1. ვარიანტი А
    თითის მეორე ფალანგა პირველზე გრძელია. ასეთი შეთანხმება მიგვითითებს იმაზე, რომ ადამიანი საიმედო და ნდობის ღირსია. ისინი მოვლენებს ობიექტურად უყურებენ და დამკვირვებლები არიან. ჩაფიქრებულები და გონიერები ჰაეროვან სასახლეებს არ აგებენ. ისინი პირად სულიერ კომფორტს ანიჭებენ უპირატეს მნიშვნელობას და გარემოდან ზემოქმედებას არ ემონებიან.
  2. ვარიანტი В
    და პირველი და მეორე ფალანგები თითქმის ერთნაირია. ეს ადამიანები წინასწარ მოფიქრებული გეგმით მოქმედებენ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გრძნობენ თავს კომფორტულად და მშვიდად. ემოციებს და გრძნობებს ღრმად ინახავენ და არ აძლევენ თავს საშუალებას ერთი დღით იცხოვროს. გამოირჩევიან აზროვნებით და ცნობისმოყვარეობით. მრავალფეროვანი ნატურები და არაჩვეულებრივი მოსაუბრეები არიან.
  3. ვარიანტი С
    პირველი ფალანგა მეორეზე გრძელია. ეს ადამიანები გამოუსწორებელი რომანტიკოსები და მოსიყვარულე ნატურები არიან. მათთან ვერ მოიწყენთ, რადგანაც მეორე ნახევრისთვის ყველაფერზე არიან წამსვლელები.

უბრალოდ დააკვირდით მოსაუბრის ხელს და მასზე გარკვეულ ჭეშმარიტებას გაიგებთ….